7-Zip

7-Zip 18.05

Miễn phí
Giải nén tập tin lưu trữ hoặc tạo ra các gói nén rất cao
Người dùng đánh giá
4.2  (6,425 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
18.05 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Chiết xuất file từ RAR, ZIP, ARJ, 7z và các loại tài liệu lưu trữ. Tạo ra các tài liệu lưu trữ thường xuyên, tập đa và an toàn. Thuật toán nén riêng của nó (7z) là mạnh hơn RAR hoặc ZIP.
7-Zip là một tập tin trình lưu trữcomment với một cao nén tỷ lệ cho ZIP và GZIP định dạng, mà là giữa 2 10% tốt hơn nó ngang hàng, không phụ thuộc vào những dữ liệu chính xác đã được thử thách.
Chính tính năng:
- Strong AES-256 mật mã trong 7z và ZIP định dạng.
- Tự lấy năng cho 7z dạng.
- Hợp nhất với Windows Shell.
- Powerful File Manager.
- Mạnh dòng lệnh phiên bản.
- Bổ sung cho FAR Quản lý.
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac