7-Zip

7-Zip

Miễn phí
7-Zip là một tập tin trình lưu trữcomment với một cao nén tỷ lệ cho ZIP và GZIP định dạng
Người dùng đánh giá
4.2  (6,392 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
7.4
Phiên bản mới nhất:
16.04 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 21 giải thưởng
7-Zip là một tập tin trình lưu trữcomment với một cao nén tỷ lệ cho ZIP và GZIP định dạng, mà là giữa 2 10% tốt hơn nó ngang hàng, không phụ thuộc vào những dữ liệu chính xác đã được thử thách.
Chính tính năng:
- Strong AES-256 mật mã trong 7z và ZIP định dạng.
- Tự lấy năng cho 7z dạng.
- Hợp nhất với Windows Shell.
- Powerful File Manager.
- Mạnh dòng lệnh phiên bản.
- Bổ sung cho FAR Quản lý.
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận

Tải xuống cho Mac