7-Zip

7-Zip

Miễn phí
Unpack archived files or create highly compressed packs
Người dùng đánh giá
4.2  (6,396 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.7
Phiên bản mới nhất:
16.04 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 21 giải thưởng
Extracts file from RAR, ZIP, ARJ, 7z and other types of archives. Creates regular, multi-volume and secure archives. Its own compression algorithm (7z) is stronger than RAR or ZIP.
7-Zip là một tập tin trình lưu trữcomment với một cao nén tỷ lệ cho ZIP và GZIP định dạng, mà là giữa 2 10% tốt hơn nó ngang hàng, không phụ thuộc vào những dữ liệu chính xác đã được thử thách.
Chính tính năng:
- Strong AES-256 mật mã trong 7z và ZIP định dạng.
- Tự lấy năng cho 7z dạng.
- Hợp nhất với Windows Shell.
- Powerful File Manager.
- Mạnh dòng lệnh phiên bản.
- Bổ sung cho FAR Quản lý.
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac